Installation

การเตรียมโครงสร้างสําหรับการติดตั้ง หลังคาชิงเกิ้ล (Shingle roof)

หลังคาชิงเกิ้ลรูฟ หลังคาชิงเกิ้ล หลังคาไม้ซีดาร์ คุณภาพสูง

 

➡️ รายละเอียดวัสดุหลังคาชิงเกิ้ล 

แผ่นหลังคาชิงเกิ้ล (Shingle Roof) เป็นหลังคาที่ผลิตมาจากยางมะตอย ประกอบด้วย

✅ ไฟเบอร์กลาส ช่วยทำให้หลังคามีความยืดหยุ่นสูง สามารถติดตั้งได้หลายรูปทรง
✅ ยางมะตอย ช่วยทำให้หลังคามีน้ำหนักเบา ยืดหยุ่น แต่ในขณะเดียวกันก็แข็งแรงทนทาน
✅ เม็ดหินสีเซรามิก

แผ่นไม้อัด ใช้ไม้อัด OSB ชนิดทนความชื้นหนาไม่ต่ำกว่า 9 มิลลิเมตร ขนาด 4"x8 (0.S.B. BOARD 9 MM.) ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

พร้อมวัสดุประกอบ แผ่นยางกันน้ำ (Waterproof Felt Paper, Waterproof Membrane SBS) ครอบสัน, ฉากชายคากันน้ำ, ตะปู, ลวดยิง, Flashing Ridge Vent, ฯลฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต

 

➡️ การเตรียมพื้นที่

ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของโครงสร้างหลังคา ความเอียงลาด ระยะแป ตรวจสอบ การทาสี ตรงรอยที่ทำการเชื่อม ให้เรียบร้อย การติดตั้งเชิงชาย หากพบปัญหาที่คาดว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการติดตั้งหลังคาชิงเกิ้ล ให้แจ้งผู้ควบคุมงานทราบทันที สำหรับ Slope ต่ำสุดที่รับได้คือ 12.50 องศา

แปให้ใช้แปกล่องขนาด 1"x1" หรือ แปกัลวาไนท์ ตามมาตราฐานผู้ผลิต ระยะแป @ 40 cm. และเตรียมการติดตั้งไม้เชิงชายให้เรียบร้อย โดยให้ระยะเขิงชายอยู่ระดับเดียวกับแป

 

➡️ การติดตั้งหลังคาชิงเกิ้ล

✅ ติดตั้งแผ่นไม้อัดชนิดทนความชั้น (0.S.B. BOARD 9 MM.) โดยใช้ตะปูเกลียวเป็นตัวยึดทุกระยะไม่เกิน 40 ซม. การติดตั้งไม้อัดให้ติดตั้งจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบน บริเวณสันจั่วจะต้องมีช่องว่าง ระยะห่างขอบไม้อัดอย่างต่ำ 10 มม.

✅ ติดตั้งแผ่นครอบเชิงชาย หรือ ฉากชายคากันน้ำ (Drip Edge) ตลอดแนวเชิงชาย

✅ ติดตั้งแผ่นยางกันน้ำ (Waterproof Felt Paper, Waterproof Membrane SBS) บนไม้อัดโดยปูจากแถวล่างขึ้นบน ให้แถวบนซ้อนทับแถวล่าง 2" ด้านข้างซ้อนทับ 4" ยึดด้วยตะปูร่มทุกระยะ 30 ซม. แล้วจึงติดตั้ง Drip Edge ด้านข้าง ตลอดแนว

✅ ติดตั้งแผ่นสตาร์ทเตอร์ตลอดแนวเชิงชาย ให้ยื่นแผ่นสตาร์ทเตอร์จากแนวเชิงชาย 1 นิ้ว

✅ ดำเนินการติดตั้งแผ่นหลังคาชิงเกิ้ลแถวล่างตลอดแนว โดยใช้ตะปูหัวแบน (Galvanized Nails) ขนาดยาว 1 นิ้วเป็นตัวยึด ตามความยาวแผ่นมุง 4 ตัว ต่อแผ่นมุง 1 แผ่น โดยเริ่มห่างจากขอบแผ่น 1 นิ้วทั้ง 2 ด้าน จากนั้นจึงเริ่มติดตั้งแถวต่อไป ไปจนถึงสันหลังคา รอยต่อแผ่นให้สลับแนวกัน การซ้อนทับแผ่นให้เป็นไปตามมาตราฐานการติดตั้ง

การติดตั้งอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึง รวมทั้งการใช้อุปกรณ์ประกอบตามลักษณะหลังคา เช่น การติดตั้งตะเฆ้ราง ครอบสันหลังคา ครอบสันระบายอากาศ เป็นต้น ให้เป็นไปตามมาตราฐานของผู้ผลิต