.

ตัวอย่างผลงานของ Roof Connext 

ผลงานส่วนหนึ่งที่ลูกค้าไว้วางใจบริการติดตั้งหลังคาชิงเกิ้ลรูฟ (shingle roof), หลังคาซีดาร์, หลังคาหญ้าคาเทียม คุณภาพมาตรฐาน